Clergy Log In Church in Wales

Gweddi am heddiw

Diocese of St Asaaph Prayers

Hollalluog Dduw,
y mae dy Ysbryd Glân yn cynysgaeddu yr Eglwys
ag amrywiaeth cyfoethog o ddoniau:
caniatâ i ni allu eu defnyddio
i ddwyn tystiolaeth i Grist
trwy fywydau wedi’u hadeiladu ar ffydd a chariad.
Gwna ni yn barod i fyw ei efengyl
ac yn eiddgar i wneud ei ewyllys,
fel y gallwn rannu gyda’th holl Eglwys
yn llawenydd y bywyd tragwyddol;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd.
Amen

 

 

Mwy o Weddïau