Clergy Log In Church in Wales

Gweddi Grawys yr Esgobaeth 2019

(lluniwyd gan y Grŵp Llywio Ymgysylltu)

Dduw trugarog,

wrth i ti ein dal ni yn dy ddwylo,

rho i ni dy dosturi dros bobl sydd angen

dy ras, dy drugaredd a’th gariad.

Helpa ni i’th ddilyn di I fannau o anobaith

a thywyllwch gan gario dy oleuni a’th obaith.

Cyffwrdd ein gwefusau â doethineb

a’n grymuso drwy dy Ysbryd Glân

i ddod â’th fywyd a’th iachâd.

Dysg ni, Arglwydd daionus,

i’th weld di ym mywydau pobl eraill

Amen.

Gweddi am heddiw

Diocese of St Asaaph Prayers

Hollalluog Dduw,
y mae dy Ysbryd Glân yn cynysgaeddu yr Eglwys
ag amrywiaeth cyfoethog o ddoniau:
caniatâ i ni allu eu defnyddio
i ddwyn tystiolaeth i Grist
trwy fywydau wedi’u hadeiladu ar ffydd a chariad.
Gwna ni yn barod i fyw ei efengyl
ac yn eiddgar i wneud ei ewyllys,
fel y gallwn rannu gyda’th holl Eglwys
yn llawenydd y bywyd tragwyddol;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd.
Amen

 

 

Mwy o Weddïau