Clergy Log In Church in Wales

Gweledigaeth 2020

Pecyn Cymorth

Mae newidiadau cyffrous ar y gweill wrth i’r Eglwys yng Nghymru nesáu at ei chanmlwyddiant yn 2020.  Ein gweledigaeth yw bod yn galon weddigar i’r gymuned, yn rhannu’r neges Gristnogol mewn ffordd a fydd yn ennyn diddordeb, yn ysbrydoli ac yn trawsffurfio.