Clergy Log In Church in Wales

Beth yw Esgobaeth Llanelwy

Cefnogi eglwysi a chymunedau yng ngogledd ddwyrain a chanolbarth Cymru

Mae Esgobaeth Llanelwy yn un o chwe esgobaeth sy’n ffurfio’r Eglwys yng Nghymru, yn dalaith annibynnol sy’n rhan o’r Cymundeb Anglicanaidd. Gwahanodd yr Eglwys yng Nghymru oddi wrth Eglwys Loegr yn 1920 ac mae’n dathlu canmlwyddiant ei sefydlu yn 2020.

Mae mwy na 7,000 o bobl o bob rhan o’r gogledd ddwyrain a’r canolbarth yn cymryd rhan yn rheolaidd mewn gwasanaethau, digwyddiadau a gweithgareddau yn y 228 o eglwysi sy’n ffurfio’r esgobaeth. Mae’n cwmpasu Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Sir Wrecsam, hanner Sir Conwy a rhannau o Wynedd a Phowys.

Mae’r esgobaeth yn ffordd hynafol o drefnu’r eglwys a’i ystyr yn syml yw ardal (ddaearyddol fel arfer) dan ofal Esgob. Gregory Cameron yw 79ain Esgob Llanelwy.

Dydych chi fyth fwy nag ychydig filltiroedd i ffwrdd o un o eglwysi gweithredol yr Eglwys yng Nghymru yn Esgobaeth Llanelwy, ac mae croeso cynnes yn eich disgwyl lle bynnag y dymunwch chi fynd.

What is the diocese of St Asaph? Map