Clergy Log In Church in Wales

Croeso i Esgobaeth Llanelwy

Rydym yn falch o'ch gweld chi

Croeso i Esgobaeth Llanelwy. Mae ein gwefan wedi ei chynllunio i’ch helpu chi ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch mor hawdd â phosibl. Mae adrannau ar gyfer y rhai sy’n chwilfrydig am Gristnogaeth, sydd eisiau dod i wybod mwy am ein 228 o eglwysi a 51 o ysgolion eglwys, a’r mathau o wasanaethau rydym yn eu cynnig, fel bedyddiadau a phriodasau.

Rydym wedi ymrwymo i feithrin ac annog holl bobl Dduw i fod y bobl y mae Duw wedi ein creu ni i fod.

Mae dros 200 o Eglwysi Anglicanaidd yn rhan o deulu Esgobaeth Llanelwy, ac rydym eisiau rhannu Newyddion Da Iesu Grist gyda'n cymunedau lleol.

Y Diweddaraf o Instagram

@stasaphdiocese


Cysylltwch â ni

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi