Clergy Log In Church in Wales

Hyfforddiant

Esgobaeth Llanelwy

Mae’r prosbectws hyfforddi yn llawn o gyfleoedd i bawb gael eu croesawu ac ymuno. Rydym yn gobeithio y bydd rhywbeth yn y prosbectws hwn yn ddiddorol yn eich golwg ac yn apelio atoch, ac y bydd yn eich annog i roi cynnig ar gwrs newydd, gan roi sgiliau newydd cyffrous a gwerth chweil i chi eich hun.

Mae’r Bwrsari hyfforddiant ar gael i ymgeiswyr lleyg neu glerigol unigol ar gyfer hyfforddiant neu ddatblygiad.