Clergy Log In Church in Wales

Beth rydyn ni’n ei gredu?

Esgobaeth Llanelwy

Rydym yn credu ac yn datgan Newyddion Da Iesu Grist, yn benodol:

 • fod Duw yn weithredol ac yn bersonol, Tad sy’n gofalu am ei greadigaeth, ac am bob un o’r hil ddynol fel ei blentyn annwyl;
 • fod Duw wedi ei ddatguddio ei hun ym mherson hanesyddol Iesu Grist, a
 • thrwy fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad yr un person hwn, fod Duw wedi datgan ei gariad tuag at y byd, ac wedi agor ffordd, y gellir trwy ein hymateb mewn ffydd, ymgyrraedd at ei gariad a’i fywyd a’i alluogi i dreiddio i’n bywydau.
 • bod Duw yn weithgar yn y byd heddiw, fel Ysbryd, yn ysgogi ffydd, cyfiawnder a gwirionedd
 • ein bod yn credu fod Duw wedi galw ar bawb sy’n ymateb iddo i fod yn bobl iddo, ac i weithio gyda’i gilydd fel llysgenhadon i’w waith o iacháu yn y byd.

 

Mae hyn yn Newyddion Da, oherwydd ei fod yn ein hannog bob un i sylweddoli fod Duw yn ein caru ni, ei fod ymdrechu i gwrdd â ni ym mherson ei Fab, a thrwyddo ef yn ein derbyn fel ag yr ydym. Mae’n gofyn i ni ddefnyddio ei nerth i fyw bywyd hyd yr eithaf, ac i ddod ag iachâd i’r byd.

Mae’r credoau hyn yn ein hysbrydoli ni i:

 • alw pobl i ddod yn ddisgyblion i Iesu Grist
 • croesawu pobl o ba bynnag gefndir ac oedran i’n haddoliadau a’n gweithgareddau
 • gofalu am y pethau sy’n wirioneddol bwysig ym mywydau pobl
 • ymateb i anghenion ysbrydol pobl ar adegau o bwys mawr a newid yn eu bywydau

 

 

 • gweithio dros gyfiawnder a ffyniant dynol gyda phobl, ac er eu mwyn, mewn cymunedau a sefydliadau ar draws yr esgobaeth
 • mynd ati i ymwneud ag anghenion a chyfleoedd lleol ac â lles pobl
 • Agor a rhannu ein hadeiladau i’r gymuned ehangach eu defnyddio