Clergy Log In Church in Wales

Ffurflenni Blynyddol

Esgobaeth Llanelwy

Ffurflenni Blynyddol yr Eglwys 2019

Dyma’r ffurflen esgobaethol flynyddol y mae angen i bob eglwys yn yr esgobaeth ei llenwi a’i dychwelyd:

Rhowch fanylion Swyddogion yr Eglwys

Ffurflenni Blynyddol Ardaloedd Cenhadaeth 2019

Dyma’r ffurflen esgobaethol flynyddol y mae angen i bob Ardal Genhadaeth ei llenwi a’i dychwelyd:

Rhowch fanylion holl Swyddogion yr Ardal Genhadaeth ac aelodau o’r Tîm Gweinidogaeth

 

Dylid llenwi’r ffurflen sydd yn electronig ar eich cyfrifiadur a’i dychwelyd i ni fel atodiad i Pam Vernon. Os nad oes modd i chi ei llenwi’n electronig, argraffwch y ffurflen, llenwch hi a’i hanfon i Swyddfa’r Esgobaeth.

Gwnewch yn siŵr fod eich ffurflen wedi ei llenwi yn cyrraedd Swyddfa’r Esgobaeth erbyn dydd Gwener 3 Mai 2019.


Cysylltwch â ni

Os gallwn fod o unrhyw gymorth gyda’r broses hon.