Clergy Log In Church in Wales

Swyddi ar gael

yn Esgobaeth Llanelwy

Cynorthwyydd Gweinyddol

(swydd dros dro – absenoldeb mamolaeth)

Mae Esgobaeth Llanelwy yn dymuno penodi Cynorthwyydd Gweinyddol profiadol sydd â sgiliau TG rhagorol ac ymagwedd gynnes a chroesawgar i weithio gyda ni yn ein swyddfa brysur yn Llanelwy.

  • Swydd dros dro i gyflenwi absenoldeb mamolaeth
  • Yn dechrau diwedd mis Awst 2019 am 3 mis, neu’n hwy o bosibl
  • Llawn amser, 35 awr yr wythnos
  • £16,500 y flwyddyn a 9% o gyfraniad pensiwn cyflogwr

Dyddiad cau: agor

I wneud cais:

As part of the recruitment and selection process we will obtain certain personal information from you.  Our Job Applicant Privacy Notice explains what information we hold about you, what we use it for and what are the legal bases for doing so?

Job-Applicant-Privacy-Notice