Clergy Log In Church in Wales

Swyddi ar gael

yn Esgobaeth Llanelwy

Swyddog Cyllid yr Esgobaeth

Mae Esgobaeth Llanelwy yn chwilio am Swyddog Cyllid sydd â’r egni a’r weledigaeth i gyflwyno rheolaeth ariannol effeithiol ac effeithlon dros ei gweithrediadau.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:

  • Cyfrannu at reolaeth ariannol a chynllunio strategol Esgobaeth Llanelwy a’i Hardaloedd Cenhadaeth
  • Rheoli systemau adrodd ariannol mewnol ac allanol yr Esgobaeth
  • Helpu ein Hardaloedd Cenhadaeth a’n heglwysi i ddatblygu prosesau a systemau rheoli ariannol effeithiol

Yn chwaraewr tîm brwdfrydig, bydd gennych y gallu i weithio gydag amrywiaeth eang o bobl, ac i symud pethau ymlaen gan ddefnyddio eich menter eich hun.

28 awr yr wythnos gyda’r posibilrwydd o weithio’n hyblyg. Bydd angen rhywfaint o waith gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Cyflog: £40,000 y flwyddyn (pro-rata) ynghyd â Chynllun Pensiwn Cyfraniad Diffiniedig gyda chyfraniad o 9% gan y cyflogwr

Dyddiad cau: Dydd Llun 25 Mawrth 2019

As part of the recruitment and selection process we will obtain certain personal information from you.  Our Job Applicant Privacy Notice explains what information we hold about you, what we use it for and what are the legal bases for doing so?

Job-Applicant-Privacy-Notice